Oranje Nassaustraat 19, 1165 GL Halfweg Nh 020 497 2835 info@margrietschool.com

Oriënteren

Alvorens u tot inschrijving van uw kind op “De Margrietschool” overgaat, kunt u een oriënterend gesprek voeren met de directeur. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze administratie. Deze is bereikbaar onder:
Brenda van der Zwaan
OBS Margriet
Oranje Nassaustraat 19
1165 GL Halfweg
020-4972835
E-Mail: info@margrietschool.com of klik hier.

Inschrijven

Als u besluit uw kind in te schrijven, dan ontvangt u een inschrijfformulier. Gelet op het karakter van de openbare school, kunnen kinderen te allen tijde worden ingeschreven. Een voorbehoud tot inschrijving kan zijn dat de leerling in een verwijzingsprocedure naar een speciale school voor basisonderwijs zit. In dat geval vindt nader overleg met de ouders/verzorgers plaats. De school kent geen wachtlijst of leerlingenstop

Uitschrijven

Uitschrijving (bijvoorbeeld bij verhuizing) dient u schriftelijk te melden. Het is wettelijk verplicht dat de school aan het bevoegd gezag moet melden naar welke school de leerling vertrekt. Bij uitschrijving dient in elk geval de naam en het adres van de nieuwe school te worden opgegeven. Tevens verneemt de school graag de reden van vertrek.