Oranje Nassaustraat 19, 1165 GL Halfweg Nh 020 497 2835 info@margrietschool.com

Passend onderwijs

De Wet passend onderwijs geeft schoolbesturen een zorgplicht. Zij hebben de verantwoordelijkheid om een passende onderwijsplek te regelen voor alle leerlingen die bij hen zijn aangemeld en die extra ondersteuning nodig hebben.

Scholen werken hiervoor samen in regionale samenwerkingsverbanden. De Margrietschool valt onder de Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland. De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, is een samenwerking van 23 schoolbesturen. In totaal telt dit verband 75 scholen voor basisonderwijs, 5 scholen voor speciaal basisonderwijs en 7 scholen voor speciaal onderwijs. De scholen die deelnemen aan het SWV tellen in totaal ongeveer 21.000 leerlingen.

Waar staat het samenwerkingsverband voor?

De algemene doelstelling van het samenwerkingsverband is:
"Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creƫren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen."

Doelstellingen

Dit leidt tot de onderstaande doelstellingen uit het ondersteuningsplan 'Goed onderwijs maak je samen'.

  1. Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen.
  2. Samenwerking met de zorgpartners.
  3. De zorg voor een dekkend netwerk voor alle leerlingen.
  4. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen.
  5. Ondersteuning van ouders.
  6. De financiƫle beheersbaarheid en transparantie bewaken.
  7. Een transparante organisatie zijn.