Oranje Nassaustraat 19, 1165 GL Halfweg Nh 020 497 2835 info@margrietschool.com

Visie en Missie

Missie

Het waarborgen en stimuleren van goed, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een veilig schoolklimaat waarbinnen leerlingen en personeel uitgedaagd worden tot leren en met plezier (samen)werken.

Visie

  • Voor alle leerlingen toegankelijk is (passend onderwijs)
  • Aansluit bij capaciteiten en interesses van leerlingen
  • Het beste uit kinderen naar boven haalt
  • Stimuleert dat er wordt samenwerkt en van elkaar wordt geleerd
  • Ruimte geeft aan eigen initiatieven van leerlingen
  • Uitgaat van verantwoordelijkheid geven en nemen tussen leerkrachten en leerlingen
  • Veiligheid waarborgt en een stimulerend pedagogisch‐didactisch klimaat kent
  • Variatie kent in leerstrategieën en didactische werkvormen
  • Gericht is op de directe omgeving van de school en de samenwerkende partners
  • Optimaal voorbereidt op vervolgonderwijs

Openbare basisschool

Als openbare school staan wij open voor alle gezindten. De maatschappij waarin onze leerlingen opgroeien is continu in beweging. Deze veranderende maatschappij stelt andere eisen aan haar toekomstige leden. Scholen veranderen met die maatschappij mee. Op de Margrietschool leren kinderen niet alleen lezen, schrijven en rekenen van de leerkracht. Er wordt ook aandacht besteed aan leren hoe je moet leren, sociale vaardigheden, omgaan met moderne informatiebronnen en zelfstandig leren van en met elkaar. Kortom: op de Margrietschool leer je meer dan leren alleen

Doelstellingen

We stellen ons als doel uit ieder kind te halen wat erin zit. Dit geldt ook voor kinderen die wat meer leerstof aankunnen! Hierbij willen we ons richten op de cognitieve ontwikkeling (kennis), maar zeker ook op de sociaal‐emotionele en creatieve aspecten. We maken gebruik van moderne onderwijsmethodes die aansluiten op wat de maatschappij vraagt en rekening houden met verschillen in leertempo, lesstof en niveau. Op deze wijze kan binnen een klas worden aangesloten bij de ontwikkeling van alle leerlingen.